Fristående kurser start VT06

Folkhälsovetenskap 

Nivå A (1-20 p)

Hälsa och livsstil, 5 p, kurskod FHA014
kursplanlitteraturlista

Nivå B (21-40 p)

Hälsa, information- och kommunikationsteknologi, 5 p,
kurskod FHB013 kursplanlitteraturlista (nätbaserad)

Nivå C (41-60 p)

Epidemiologi, 5 p, kurskod FHC009,
kursplan, litteraturlista (nätbaserad)

Hälsa och samhälle, 5 p, kurskod FHC008,
kursplanlitteraturlista (nätbaserad)


[Fristående kurser - Arkiv]

Redigera
Share Dela