Specialistsjuksköterskeprogram

- med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng

Med start HT 2007

Kursplaner och litteraturlistor

Medicinsk vetenskap - patofysiologi och farmakologi med fördjupat perspektiv inom intensivvård, 15 högskolepoäng, 
kurskod KM2404, litteraturlista (pdf)


Omvårdnad - verksamhetsförlagda studier inom intensivvård, 
15 högskolepoäng, kurskod VO2405, litteraturlista (pdf) 


Omvårdnad - fördjupning inom intensivvård, 7,5 högskolepoäng, kurskod VO2407, litteraturlista (pdf)


Kursplaner för HT07 i pdf-format    

Kursplaner för VT08 i pdf-format

 


Nedanstående kurser genomförs vid 
Växjö universitet (www.vxu.se)


Den svårt sjuke patienten, 15 högskolepoäng

Omvårdnad - självständigt arbete inom intensivvård, 
7,5 högskolepoäng


[Åter Specialistutbildning]

 

Redigera
Share Dela