Specialistsjuksköterskeprogram

- med inriktning mot anestesisjukvård, 60 högskolep.

Med start HT 2007

Kursplaner och litteraturlistor

Medicinsk vetenskap - patofysiologi och farmakologi med fördjupat perspektiv inom anestesisjukvård,
15 högskolepoäng, kurskod KM2403, litteraturlista (pdf)


Omvårdnad - verksamhetsförlagda studier inom anestesisjukvård, 15 högskolepoäng, kurskod VO2406,  litteraturlista (pdf)


Omvårdnad - fördjupning inom anestesisjukvård,
7,5 högskolepoäng, kurskod VO2408, litteraturlista (pdf)


Kursplaner för HT07 i pdf-format      

Kursplaner för VT08 i pdf-formatNedanstående kurser genomförs vid 
Växjö universitet (www.vxu.se)


Den svårt sjuke patienten, 15 högskolepoäng

Omvårdnad - självständigt arbete inom anestesisjukvård,
7,5 högskolepoäng


[Åter Specialistutbildning]

 

Redigera
Share Dela