Huvudområdet Medicin

Huvudområdet Medicin

Ämnet Medicin har en naturvetenskaplig grund och studerar människan ur ett biologiskt perspektiv med i huvudsak medicinska innebörder i begreppen hälsa, sjukt och friskt.

Ämnet Medicin innefattar de kunskaper och färdigheter som erfordras för sjuksköterskans medicinska tillämpningsområde. Ämnet finns representerat inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet och övriga yrkesrelaterade vårdutbildningar. Därutöver kan ämnet bedrivas i form av fristående kurser med olika ämnesnivåer. Ämnet innefattar:

  • Anatomi-fysiologi
  • Klinisk fysiologi
  • Klinisk kemi
  • Allmän och speciell Farmakologi
  • Sjukdomslära (patologi)
  • Medicinsk vårdprocess (diagnostik, behandlingsmetodik-utvärdering-dokumentation)
  • Medicinsk teknik
  • Katastrofmedicin

Länkar inom ämnesområdet

Forskning och utveckling

Forskningsområdet Medicin

 


Redigera
Share Dela