Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård, 40 poäng,

- med inriktning mot intensivvård
- med inriktning mot anestesisjukvård

Med start HT 2006 

Gemensamma Kursplaner och litteraturlistor

Delkurs 1

I patientens värld, 5 poäng
Genomförs vid
Växjö universitet (www.vxu.se)

 

Nedanstående kurs genomförs vid BTH
Medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad: humanbiologi, patofysiologi och farmakologi med fördjupat perspektiv inom akutsjukvård, 10 poäng, B-nivå, 
kurskod KMB020, litteraturlista (pdf)

Sök kursplan i pdf-format    


[Åter till Specialistutbildning]

Redigera
Share Dela