Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska, 50 poäng, med start HT 2006

- (med praktik i Blekinge och Kronobergs Län)

Kursplaner och litteraturlistor

Delkurs 1

I patientens värld, 5 poäng, genomförs vid
Växjö universitet (www.vxu.se)


Nedanstående kurser genomförs vid BTH

Nivå B (21-40 p)

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 5 poäng, 
kurskod FHB015, litteraturlista (pdf)

Barns och deras familjers hälsa, 5 poäng,
kurskod FHB011, litteraturlista (pdf)

Hälsoarbete i primärvård, 10 poäng,
kurskod FHB009, litteraturlista (pdf)

Kursplan med kurskod KM2402 ersätter kurskod KMB019,
Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt
av vissa läkemedel, 15 högskolepoäng,
kurskod KM2402, litteraturlista (pdf)

Nivå c (41-60 p)

Omvårdnad i primärvård, 10 poäng, 
kurskod VOC008, litteraturlist (pdf)

Ledarskap i lärande organisationer, 5 poäng,
kurskod VOC016, litteraturlist (pdf)

Kursplan för HT07 i pdf-format

Sök övriga kursplaner i pdf-format  

 

[Åter till Specialistsjuksköterskeutbildning]

Redigera
Share Dela