Specialistsjuksköterskeutbildning start VT 2005

Gemensamma kursplaner 15 poäng

Den vårdande miljön, 5 poäng, kurskod VOC013 
Kursplanlitteraturlista

Vetenskapliga metoder, 5 poäng, kurskod VOC015 
Kursplanlitteraturlista

Organisation och ledarskap i ett vårdkontext, 5 poäng, 
kurskod VOC014 
Kursplanlitteraturlista


[Åter till Specialistutb VT05]

Redigera
Share Dela