Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård

- med inriktning mot anestesisjukvård, 40 poäng

Med start HT 2006

Kursplaner och litteraturlistor

Medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad: patofysiologi, farmakologi och medicinsk teknik med fördjupat perspektiv inom anestesisjukvård, 5 poäng, B-nivå,
kurskod KMB021, litteraturlista (pdf)

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad -
fördjupat perspektiv inom anestesisjukvård, 10 p, C-nivå, kurskod VOC017, litteraturlista (pdf)

Sök kursplaner i pdf-format    


[Åter till Specialistutbildning]

Redigera
Share Dela