Fristående kurser start VT07

Folkhälsovetenskap 

Nivå A (1-20 p)

Hälsa och livsstil, 5 poäng, kurskod FHA014, kursplanlitteraturlista

Nivå B (21-40 p)

Hälsa, informations- och kommunikationsteknologi, 5 poäng,
kurskod FHB013 (nätbaserad), kursplan, litteraturlista 

Nivå C (41-60 p)

Epidemiologi, 5 poäng, kurskod FHC009 (nätbaserad), kursplanlitteraturlista

Hälsa och samhälle, 5 poäng, kurskod FHC008 (nätbaserad), kursplanlitteraturlista

Ovanstående kurs på C-nivå ingår i Master of Public Health Science, magisterutbildning med ämnesbredd

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 5 poäng, kurskod FHC016
(nätbaserad), kursplanlitteraturlista

[Fristående kurser - Arkiv]

Redigera
Share Dela