Fristående kurser start VT07

Vårdvetenskap/Omvårdnad

Nivå A (1-20 p)

Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning, 5 poäng,
kurskod VOA006, litteraturlistakursplan

Nivå B (21-40 p)

Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning, 5 poäng,
kurskod VOB022, litteraturlistakursplan

Nivå D (61-80 p)

Kvalitativa forskningsmetoder inom vårdvetenskap, 5 poäng,
kurskod VOD006 (nätbaserad), kursplanlitteraturlista

Kvantitativa forskningsmetoder inom vårdvetenskap, 5 poäng,
kurskod VOD007 (nätbaserad), kursplan

Metoder för evidens - systematisk litteraturgranskning, 5 poäng,
kurskod VOD014, kursplan

Vårdvetenskapens teori, 5 poäng,
kurskod VOD003 (nätbaserad), kursplan


[Fristående kurser - Arkiv]

Redigera
Share Dela