Specialistsjuksköterskeutbildning inom akutsjukvård

- med inriktning mot intensivvård, 40 poäng

Med start HT 2006

Kursplaner och litteraturlistor

Medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad: patofysiologi, farmakologi och medicinsk teknik med fördjupat perspektiv inom intensivvård, 5 p, B-nivå, kurskod KMB022, litteraturlista (pdf)

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad -
fördjupat perspektiv inom intensivvård, 10 p, C-nivå,
kurskod VOC018, litteraturlista (pdf)

Sök kursplaner i pdf-format   [Åter till Specialistutbildning]

Redigera
Share Dela