Fristående kurser start HT06

Folkhälsovetenskap

Nivå A (1-20 P)

Folkhälsovetenskap I, 1-20 poäng, 20 p, kurskod FHA011 (nätbaserad), kursplanlitteraturlista

Hälsa, folkhälsa, samhälle och miljö, 5 poäng, kurskod FHA012 (nätbaserad), kursplanlitteraturlista

Nivå B (21-40 p)

Folkhälsovetenskap II, 21-40 poäng, 20 p, kurskod FHB012 (nätbaserad), kursplan

Infektionsepidemiologi: risker och prevention, 5 p, kurskod FHB014 (nätbaserad), kursplan, litteraturlista

Nivå C (41-60P)

Kvalitativ metod i folkhälsovetenskap, 5 p, kurskod FHC013 (nätbaserad), kursplanlitteraturlista

Folkhälsoarbete, 5 p, kurskod FHC012 (nätbaserad),
kursplan, litteraturlista (rev 060930)

Ovanstående kurser på nivå C ingår i Master of Public Health Science, magisterutbildning med ämnesbredd

 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 5 p, kurskod FHC014 (nätbaserad), kursplan

Infektionsepidemiologi: globala hot ur folkhälsoperspektiv, 5 p, kurskod FHC015 (nätbaserad), kursplan

 

Redigera
Share Dela