Fristående kurser start HT10

Vårdvetenskap/Omvårdnad

Grundkurs

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap 30 hp,
kurskod VO1301 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Smärta - analys och behandling, 7,5 hp, kurskod VO1402
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Stöd till närstående, 7,5 hp, kurskod VO1111 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Vårdvetenskap/omvårdnad 30 hp, kurskod VO1201 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>


Avancerad nivå

Examensarbete på magisternivå i vårdvetenskap 15 hp,
kurskod VO2401 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Människan och tekniken i ett vårdsammanhang, 7,5 hp, kurskod VO2501,
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Omvårdnad av äldre personer, 7,5 hp, kurskod VO2502,
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>


Läs mer information om ämnet vårdvetenskap >>

[Fristående kurser - Arkiv]

Redigera
Share Dela