Linnaeus-Palme programmet


Sektionen för hälsa har avtal med två universitet i Sydafrika respektive Botswana inom ramen för det internationella programmet Linnaeus-Palme. Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat program för lärare och studenter på högskolans grundnivå och avancerad nivå och syftar till att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer.
Som student på sjuksköterskeprogrammet har du möjlighet att under termin 5 läsa kurser under 12 veckor vid antingen University of Botswana, Botswana eller University of Limpopo, Sydafrika


University of Botswana


University of Limpopo


Syftet är att stärka svenska  lärosätens samarbete med  universitet i utvecklings länder för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

För mer information om hur du ansöker se:

Ansökan & Information

eller kontakta Doris Bohman eller Tobias Ericson, Sektionen för hälsa.

Läs även gärna:

Reserapporter från tidigare studentutbyten


[Åter till Utlandsstudier]

 

 

Redigera
Share Dela