Specialistsjuksköterskeprogrammet
(växjö universitet) med start HT 2008

- med inriktning mot ambulanssjukvård,
  60 högskolepoäng


Kursplaner och litteraturlistor

Nedanstående kurs genomförs vid BTH

Medicinsk vetenskap - patofysiologi och farmakologi med fördjupat perspektiv inom ambulanssjukvård, kurskod KM2406,
15 högskolepoäng, kursplan inkl litteraturlista >>


Mer information om utbildningen, Växjö universitet>>


[Åter Specialistutbildning]

Redigera
Share Dela