Specialistsjuksköterskeprogram till
distriktssköterska, 75 hp, start HT08

- (med praktik i Blekinge och Kronobergs Län)

Kursplaner


Kursen nedan genomförs vid Växjö universitet (www.vxu.se)

I patientens värld, 7,5 högskolepoäng,
  

Nedanstående kurser genomförs vid BTH


Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 7,5 högskolepoäng,
kurskod FH2404

Barns och deras familjers hälsa, 7,5 högskolepoäng, 
kurskod FH2403

Farmakologi och sjukdomslära inriktad mot förskrivningsrätt
av vissa läkemedel, 15 högskolepoäng,
kurskod KM2402

Ledarskap i lärande organisationer, 7,5 högskolepoäng,
kurskod VO2402

Hälsoarbete i primärvård, 10,5 högskolepoäng,
kurskod FH2405

Omvårdnad i primärvård, 12 högskolepoäng, 
kurskod VO2403

Självständigt arbete, 7,5 högskolepoäng, kurskod VO2404

Kursplaner inklusive litteraturlistor för VT09

Kursplaner inklusive litteraturlistor för HT08   


[Åter Specialistutbildning] 

 

Redigera
Share Dela