Fristående kurser start HT08

Vårdvetenskap/Omvårdnad

Grundkurs

Informationssökning och Vetenskaplig teori och metod,
7,5 hp, kurskod VO1110,
kursplan, mer information >>

Stöd till närstående, 7,5 hp, kurskod VO1111,
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap 30 hp,
kurskod VO1301
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Vårdvetenskap/omvårdnad 30 hp, kurskod VO1201,
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Avancerad nivå

Metoder för evidens - systematisk litteraturgranskning,
7,5 hp, kurskod VO2409, 
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Vårdvetenskapens teori, 7,5 hp, kurskod VO2410, 
kursplan inklusive litteraturlista, mer information m m>>


Läs mer information om ämnet vårdvetenskap >>


[Fristående kurser - Arkiv]

Redigera
Share Dela