Inbjudan till docentföreläsning i Vårdvetenskap

Sektionen för hälsa vid BTH hälsar er välkomna till Göran Holsts docentföreläsning i ämnet Vårdvetenskap.

Tid: Onsdagen 9:e februari, 2011, kl. 15.00

Plats: Sal G-340, Hus G, vån 3, Campus Gräsvik

Föreläsningens titel: "Delaktighet och inflytande över sitt liv - ett dilemma i den fjärde åldern"

Föreläsningen behandlar svårt sjuka äldre personers rätt till och möjlighet att fatta beslut som rör den egna livssituationen i situationer där de är beroende av andra för att klara sin vardag.

Examinator: Professor Ingvar Claesson, BTH

Efteråt bjuder sektionen på förfriskningar i HAL:s personalrum, Hus H, vån 5,
Campus Gräsvik.

Vänligen meddela din närvaro till tobias.ericson@bth.se senast måndagen den 7:e februari.

Välkomna!

 

Redigera
Share Dela