Sjuksköterskeprogrammet årskurs 2

Tidigare kursplaner

Fördjupning inom omvårdnads- och forskningsprocessen,
5 poäng, kurskod VOB003, 010927rev_020319rev_030522

Hälsans bestämningsfaktorer, 5 poäng,
kurskod FHA010, rev_020319

Hälsorisker och folksjukdomar, 5 p, kurskod FHA004, rev_990125

Klinisk medicin med inriktning på somatiska sjukdomstillstånd, 5 p, kurskod KMA004, rev_990125

Sjukdomar, genus och ålder, 5 poäng, kurskod KMB005, 011101rev_020319

Specifik omvårdnad med inriktning på akutsjukvård, 5 p, kurskod OMB005, rev_000117

Specifik omvårdnad med inriktning på primärvård, 5 p, kurskod OMA003, 990609

Specifik omvårdnad med inriktning på psykiska sjukdomstillstånd, 5 p, kurskod OMA006, 990609

Specifik omvårdnad med inriktning på somatiska sjukdomstillstånd, 5 p, kurskod OMA005, rev_000509

Specifik omvårdnad med inriktning på somatiska sjukdomstillstånd, 5 p, kurskod OMB004, rev_000117

Specifik omvårdnad ur ett familjeperspektiv, 5 p, rev OMA004, rev_990125

Specifik patologi, diagnostik och terapi, 10 poäng,
kurskod KMA006,
011101rev_020319

Vårdfilosofi och etik, 5 poäng, kurskod VOB004, 010927rev_020319

Vård i ett familjeperspektiv, 5 poäng, kurskod VOB005, 010927rev_020319

Vård i ett äldreperspektiv, 5 poäng, kurskod VOB006, 010927rev_020319


[Åter arkiv utbildning] 

Redigera
Share Dela