Docentföreläsning i Vårdvetenskap


Communication

Tisdagen den 8:e maj håller Dr. Gunilla Borglin sin docentföreläsning i Vårdvetenskap vid BTH.

Föreläsningens titel är "Nursing Science in Europe - from the perspective of a soft relativist" Föreläsningen hålls på engelska och är öppen för allmänheten.

Gunilla Borglins docentföreläsning kommer övergripande att behandla vårdvetenskapens metodologiska utgångspunkter, vårdvetenskaplig forskning och dess relation till omvårdnadens utveckling.
Examinator är Professor Claes Hedberg, BTH.

Tid: Tisdagen den 8:e maj,  kl. 10.00-11.00
Plats: Sal J1640, Hus J, vån 1, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

Gunilla Borglin är legitimerad sjuksköterska och disputerade 2005 vid Lunds universitet med avhandlingen "Quality of life among older people, their experience, need of help, health, social support, activities and sense of coherence".

För närvarande är Gunilla Borglins forskningsinsatser inriktade på utvecklandet av ett forskningsprogram i enlighet med det engelska Medical Research Councils's ram för komplexa interventioner. Programmet kommer att fokusera på tre områden: i) äldre i sina egna hem och vårdhem, deras livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet i relation till fysisk och psykisk hälsa och testandet av livskvalitetsinstrument som är lämpliga för denna population; ii) evidensbaserad omvårdnadspraxis och implementeringen av en sådan praxis; iii) metodfrågor, i synnerhet experimentell omvårdnadsforskning och "mixed methods".

Utanför den programmatiska forskningen är Gunilla Borglin även engagerad i utbildningsfrågor, särskilt europeisk omvårdnadsforskningsutbildning, akademiskt skrivande, kritiskt tänkande och bedömning.

För ytterligare information kontakta universitetslektor Gunilla Borglin på telefon 0455-385476 eller via mail gunilla.borglin@bth.se Se även www.bth.se
Välkomna!

Redigera
Share Dela