Fristående kurser start HT07

Folkhälsovetenskap

  

Grundkurs

Folkhälsovetenskap, 30 högskolepoäng, kurskod FH1101 (nätbaserad), kursplan, mer information >>

Hälsa, folkhälsa, samhälle och miljö, 7,5 högskolepoäng, kurskod FH1102 (nätbaserad), kursplan, mer information >>

Avancerad kurs

(Denna kurs hänvisades sökanden till Högskolan i Gävle).
Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng, kurskod FH2401, 
(nätbaserad), litteraturlista,
kursplan, mer information >>

(Denna kurs hänvisades sökanden till Högskolan i Gävle).
Folkhälsovetenskap, kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng,
kurskod FH2402 (nätbaserad), litteraturlista,
kursplan, mer information >> 

Ovanstående avancerade kurser ingår i Master of Public Health Science, Magisterutbildning i folkhälsovetenskap.


Läs mer information om ämnet folkhälsovetenskap >>

[Fristående kurser - Arkiv]

Redigera
Share Dela