Huvudområdet Tillämpad hälsoteknik

Huvudområdet Tillämpad hälsoteknik

Inrättandet av huvudområdet Tillämpad Hälsoteknik innefattas i utvecklingen av mötet mellan hälsa och teknik nationellt såväl som internationellt. Huvudområdet är också en naturlig koppling till den starka forskningsinriktning i hälsa och teknik som finns på BTH.

Hälso- och sjukvård blir mer teknikintensiv samtidigt som en åldrande befolkning efterfrågar individuellt anpassade tekniska lösningar inom exempelvis rehabilitering och habilitering. Det finns alltså ett behov av personer som både kan ta avstamp från tekniken och hälso- och sjukvårdens behov och förutsättningar.

Huvudområdet Tillämpad Hälsoteknik kommer således att examinera studenter som kan liknas vid en e-hälso samordnare inom verksamheter med inriktning hälso- och sjukvård. Studenten har en kombination av kunskaper i huvudområdet och relevant fokusområden inom teknik, omvårdnad och folkhälsovetenskap. Studenten erhåller en bred erfarenhet av områdets utbredning, förutsättningar och utvecklingspotential under sina studier.

Program som leder till kandidatexamen

Människa, hälsa och teknik, 180 högskolepoäng

Redigera
Share Dela