fområden

Forskningsområden

Sektionen bedriver forskning och har doktorander antagna inom områdena Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap, Medicinsk vetenskap och Tillämpad hälsoteknik.


Vårdvetenskap

Vårdvetenskap är vetenskap som omfattar människans hela livscykel - från födelse till död. Forskningen fokuserar på enskilda patienters och deras närståendes behov och resurser, på vård- och omgivningsmiljö samt på omvårdnad ur ett organisatoriskt perspektiv.


Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som innefattar kunskaper från flera traditionella vetenskapsområden som på olika sätt studerar levnadsvanors, miljöns, samhällsstrukturens och vårdsystemets betydelse för befolkningens hälsa.


Medicinsk vetenskap

Forskningsområdet medicinsk vetenskap tar ansats i en naturvetenskaplig grund där människan studeras utifrån ett biologiskt perspektiv. Ämnet söker efter en förklaring till en sjukdoms symptom och förlopp med utgångspunkt i patofysiologiska förändringar och dess behandling.


Tillämpad hälsoteknik

Tillämpad Hälsoteknik är en tvärvetenskap som involverar flertalet kunskaper och inbegriper studier av hur hälsa direkt eller indirekt kan relateras till tillämpningen och konsekvenserna av teknik.


 

Redigera
Share Dela