Sjuksköterskeprogrammet åk 1

Innefattar grundläggande kunskaper inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap samt klinisk medicin. Verksamhetsförlagda studier ingår.


Kursplaner och litteraturlistor

Vårdvetenskap

Informations –och kommunikationsteknologi (ICT) och pedagogik, 5 poäng, kurskod VOA005.
Kursplanlitteraturlista för studenter antagna HT06-VT07

Vetenskaplig teori och metod, 5 poäng, kurskod VOA004.
Kursplan, litteraturlista för studenter antagna HT06-VT07  

Vårdrelation och miljö, 5 poäng, kurskod VOA002.
Kursplan, litteraturlista för studenter antagna HT06-VT07 
Kurskod VO1112 ersätter kurskod VOA002 (för studenter med starttermin VT07, kursplan)

Vårdvetenskapens teoretiska grunder, 5 poäng, kurskod VOA003. Kursplanlitteraturlista (rev 070115) för studenter antagna HT06-VT07

Vårdvetenskapens tillämpning, 5 poäng, kurskod VOA007.
Kursplanlitteraturlista för studenter antagna HT06-VT07Klinisk medicin

Humanbiologi, 5 poäng, kurskod KMA011.
Kursplanlitteraturlista för studenter antagna HT06-VT07

Mikrobiologi, farmakologi och fysiologiska försvarsmekanismer, 
5 poäng, kurskod KMA012. kursplanlitteraturlista för studenter antagna HT06-VT07


  

Folkhälsovetenskap

Folkhälsa, samhälle och miljö, 5 poäng, kurskod FHA001.
Kursplanlitteraturlista för studenter antagna HT06-VT07[Åter till Sjuksköterskeprogrammet]

Redigera
Share Dela