Sjuksköterskeprogrammet årskurs 1

Tidigare kursplaner

Allmän patologi och mikrobiologi, 5 p, kurskod KMA005
011101, rev_020319

Caritativ vård, 5 p, kurskod VOA001
rev_ 010814rev_020319

Folkhälsa, samhälle och miljö, 5 p, kurskod FHA001, 
rev_010619rev_020319

Humanbiologi, 5 p, kurskod KMA001, rev_010619, rev_011101rev_020319

Humanbiologi, 5 p, kurskod HBA001, rev_990125

Hälsa - folkhälsa, samhälle och miljö, 5 p, rev 990125
kurskod SSK303

Informations– och kommunikationsteknologi (ICT) och pedagogik, 5 p, rev 020319
kurskod OAA001,

Informations –och kommunikationsteknologi (ICT) och pedagogik, 5 p, rev 010619 
kurskod OAA001,

Informations –och kommunikationsteknologi (ICT) och pedagogik, 5 p, kurskod VOA005, rev_020516

Klinisk medicin I, 5 p, rev 010619 
kurskod KMA002

Klinisk medicin, 5 p, rev 990125
kurskod KMA003

Klinisk underv. med inr. på allm. omv., 5 p, rev 990125
kurskod SSK304

Omvårdnadens grunder, 5 p, rev 990125
kurskod SSK302

Samhälls- och beteendevetenskap, 10 p, rev 990125
kurskod OAA008

Vetenskaplig teori och metod, 5 p, kurskod VOA004, rev_010814, rev_020319

Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik, 5 p, rev 990125
kurskod SSK301

Vårdrelation och miljö, 5 p kurskod VOA002, rev_010814rev_020319

Vårdvetenskapens teoretiska grunder, 5 p, kurskod VOA003
rev_010619rev_020319

 

[Åter arkiv utbildning] 
 

Redigera
Share Dela