Specialistsjuksköterskeprogram

- med inriktning mot intensivvård, 60 högskolepoäng

Med start HT 2008

Kursplaner och litteraturlistor

Medicinsk vetenskap - patofysiologi och farmakologi med fördjupat perspektiv inom intensivvård, 15 högskolepoäng, 
kurskod KM2404


Omvårdnad - verksamhetsförlagda studier inom intensivvård, 
15 högskolepoäng, kurskod VO2405


Omvårdnad - fördjupning inom intensivvård, 7,5 högskolepoäng, kurskod VO2407


Kursplaner inklusive litteraturlistor för HT08 

Kursplaner inklusive litteraturlistor för VT09Nedanstående kurser genomförs vid 
Växjö universitet (www.vxu.se)


Den svårt sjuke patienten, 15 högskolepoäng

Omvårdnad - självständigt arbete inom intensivvård, 
7,5 högskolepoäng


[Åter Specialistutbildning]

 

 

 

Redigera
Share Dela