Sjuksköterskeprogrammet åk 2

Innefattar fördjupade kunskaper inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap och klinisk medicin. Den studerandes kunskaper integreras/tillämpas och fördjupas genom verk- samhetsförlagda studier. Möjlighet till internationellt utbyte finns.   

Litteraturlistor

Vårdvetenskap

Ny kurskod VO1208 ersätter kurskod VOB003,
Fördjupning inom omvårdnads- och forskningsprocessen,
7,5 högskolepoäng, litteraturlista

Ny kurskod kurskod VO1205 ersätter kurskod VOB005,
Vård i ett familjeperspektiv, 7,5 högskolepoäng,
litteraturlista

Ny kurskod VO1206 ersätter kurskod VOB006,
Vård i ett äldreperspektiv, 7,5 högskolepoäng,
litteraturlista

Ny kurskod VO1207, ersätter kurskod VOB004,
Vårdfilosofi och etik, 7,5 högskolepoäng,
litteraturlista


Klinisk medicin

Ny kurskod KM1104 ersätter kurskod KMA010,
Allmän symtomatologi och medicinsk teknik,
7,5 högskolepoäng, litteraturlista

Ny kurskod KM1204 ersätter kurskod KMB017,
Specifik symtomatologi och medicinsk teknik,
15 högskolepoäng, litteraturlista


Folkhälsovetenskap

Ny kurskod FH1108 ersätter kurskod FHA010,
Hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 högskolepoäng,
litteraturlista


[Åter till Sjuksköterskeprogrammet]

 

Redigera
Share Dela