Internationaliseringsrådet

Kunskaper om och förståelse för samspelet mellan lokala och internationella processer krävs för att aktivt kunna delta i samhällslivet liksom en fortsatt demokratisering av samhället kräver medborgare med utvecklade insikter i det lokala och det globala.

Dagens studenter kommer att arbeta i internationella miljöer, på företag med internationella kunder eller utomlands samtidigt som arbetsmarknaden efterfrågar personal med internationellt inriktade utbildningar och goda internationella kontakter.

För att möta denna utmaning finns Internationaliseringsrådet vid Sektionen för hälsa!


Internationaliseringsrådets uppgifter

Internationaliseringsrådet har hela världen som sitt arbetsfält och ansvarar bland sina många och varierande uppgifter för det övergripande internationaliseringsarbetet vid Sektionen för hälsa vilket bl.a. innefattar följande områden:

  • Utbytesstudier för studenter vid sektionens program

  • Lärarutbyten för lärare vid Sektionen för hälsa

  • Kontakter med sektionens internationella samarbetspartners

  • Mål- och handlingsplan rörande internationaliseringsarbete på sektionen

  • Temadagar kring internationalisering

  • Rapportera till sektionens personal på sektionsträffar 1 gång/månad.


Internationaliseringsrådets sammansättning

Internationaliseringsrådets medlemmar arbetar med internationaliseringen vid Sektionen för hälsa och består av:

Doris Bohman, Ordförande

Birgitta Fridström, Ledamot

Lina Nilsson, Ledamot

Studeranderepresentant

Tobias Ericson, Sekreterare


Internationaliseringsrådets sammanträden

Internationaliseringsrådets medlemmar träffas i regelbundna möten för att strategiskt planera det kontinuerliga arbetet med internationalisering vid Sektionen för hälsa.

Följande sammanträden är planerade för höstterminen 2013:

Onsdag 2/10, kl. 13.00-14.30, konferensrummet Bataljen


Protokoll

För protokoll från Internationaliseringsrådets möten vänligen besök följande sida (kräver inloggning)

Protokoll


Internationaliseringsplan - Sektionen för hälsa

Internationaliseringsplan - Sektionen för hälsa (pdf)


Kontakta Internationaliseringsrådet

Du är välkommen att kontakta Internationaliseringsrådet vid frågor som rör internationalisering på:

E-mail:
ter@bth.se

Telefon:
0455-38 54 84

Post:
Internationaliseringsrådet
c/o Sektionen för hälsa
Blekinge Tekniska Högskola
371 79 Karlskrona

Besöksadress:
Hus H, Våning 5
Campus Gräsvik
Blekinge Tekniska Högskola
Karlskrona

Redigera
Share Dela