Magister- och Masterutbildning i folkhälsovetenskap

Blekinge Tekniska Högskola, logga Högskolan i Gävle, logga Bild på logo för Mittuniversitetet Utbildningsradion, logga

 

Folkets hälsa - Ett aktuellt och intressant ämnesområde

Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet samarbetar i följande utbildningsprogram:

Samverkan sker med utbildningsradion, UR, som producerar radio- och TV program inom ämnesområdet.

Utbildningarna syftar till att den studerande ska öka sin förmåga att möta det föränderliga samhällets och yrkeslivets krav på fördjupade kunskaper i strategiskt folkhälsoarbete.

Ort

Kurser som ingår i programmen ges av Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet i samarbete.

Undervisningen sker på distans.

Start

Höstterminen 2011.

Förkunskapskrav

Behörighet: Avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, inom folkhälsovetenskap, annat relevant hälsovetenskapligt eller samhällsvetenskapligt ämnesområde.

Antagning

Antagning till programmet görs av Mittuniversitetet.

Examination

Mittuniversitetet utfärdar examen.

Kontaktpersoner Mittuniversitetet

Eija Viitasara

Eija.Viitasara@miun.se

Högskolan i Gävle

Bodil Zacharoff

bzf@hig.se

Blekinge tekniska högskola

Lena Kransberg

lena.kransberg@bth.se

 

[Åter till Magisterutbildning]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera
Share Dela