Fristående kurser start HT09

Folkhälsovetenskap 

Grundnivå

Folkhälsa då, nu och framtiden 7,5 hp, kurskod FH1110 (nätbaserad)
Kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Folkhälsa då, nu och framtiden 7,5 hp, kurskod FH1110
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Grundläggande folkhälsokunskap: samhälle, miljö, hälsa, 7,5 hp, kurskod FH1111 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Grundläggande folkhälsokunskap: samhälle, miljö, hälsa, 7,5 hp, kurskod FH1111
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Livsstil och hälsa, 7,5 hp, kurskod FH1113 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Livsstil och hälsa, 7,5 hp, kurskod FH1113
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Vetenskapsteori och informationssökning, 7,5 hp, kurskod FH1114 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Vetenskapsteori och informationssökning, 7,5 hp, kurskod FH1114
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>


Avancerad nivå

Epidemiologi, 7,5 hp, kurskod FH2406 (nätbaserad), 
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>


Hälsa och samhälle, 7,5 hp, kurskod FH2407 (nätbaserad),
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >> 


Ovanstående avancerade kurser ingår i Master of Public Health Science, Magisterutbildning i folkhälsovetenskap.


Läs mer information om ämnet folkhälsovetenskap >>

[Fristående kurser - Arkiv]

 

Redigera
Share Dela