Utlandsstudier & Utlandspraktik - vid Sjuksköterskeprogrammet, BTH

 

utlandsstudier

Som student på sjuksköterskeprogrammet vid Sektionen för hälsa har du möjlighet att under din studietid göra din praktik eller läsa kurser vid någon av de lärosäten som vi har avtal med. Avtalen innebär att du som student tillbringar viss överenskommen tid vid det utländska lärosätet eller praktikplatsen och att det är ett stipendium knutet till utbytet.

Till ansökan och information

Vilket land du kan söka till beror på vilken termin du går. Läs mer om detta nedan.

Norden - Termin 3

Inom Norden heter utbytesprogrammet Nordplus och Sektionen för hälsa har avtal med fem lärosäten i Norge, Danmark och Finland. Nordplus är Nordiska Ministerrådets utbytesprogram för studerande och lärare vid universitet och högskolor och har till syfte att vitalisera och stärka det nordiska utbildningssamarbetet.
Som student på Sjuksköterskeprogrammet har du möjlighet att göra din praktik under sex veckor i termin 3 vid någon av dessa fem lärosäten.
 Läs mer.

Europa - Termin 4

Inom Europa heter utbytesprogrammet Erasmus och har syftet att öka mobiliteten bland studenter inom Europa. Samarbetet inom Erasmus bygger på bilaterala avtal mellan deltagande universitet och högskolor.
Sektionen för hälsa har avtal med sex lärosäten i lika många europeiska länder och som student vid sjuksköterskeprogrammet har du möjlighet att göra din praktik i ett annat Europeiskt land under 12 veckor i termin 4. 
Läs mer.

Afrika - Termin 5

Sektionen för hälsa har avtal med ett universitet i Sydafrika och ett universitet i Botswana inom ramen för det internationella programmet Linnaeus-Palme. Linnaeus-Palme är ett program för lärare och studenter på högskolans grundnivå och avancerad nivå och syftar till att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer.
Som student på sjuksköterskeprogrammet har du möjlighet att läsa kurser under 12 veckor vid antingen University of Botswana, Botswana eller University of Limpopo, Sydafrika i termin 5. 
Läs mer.

free mover

Om du hellre vill åka till någon annan plats än de som Sektionen för hälsa har utbyte eller avtal med och har kontakter vid ett lärosäte eller praktikplats utomlands, finns det möjlighet att åka på egen hand. Att studera som Free mover innebär i allmänhet mycket arbete och du måste vara ute i mycket god tid och det finns inget garanterat stipendium knutet till utbytet. Du tar själv kontakt med det universitet eller den enhet du vill studera vid och utbytets lämplighet bedöms av programansvarig vid Sektionen för hälsa. Om detta är något du är intresserad av är du välkommen att kontakta internationaliseringsansvariga vid Sektionen för hälsa.

Minor Field Study - Termin 5

Det finns en möjlighet att skriva sitt examensarbete utomlands inom ramen för Minor Field Study. Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till studenter på högskolans grund- och avancerade nivå som vill samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland.
Om du är intresserad av att skriva ditt examensarbete utomlands är det viktigt att du är ute i god tid och informerar programansvarig, studierektor och internationaliseringsansvariga vid Sektionen för hälsa
Läs mer.

Ansökan & Information

Om du är intresserad av att studera eller göra praktik utomlands under dina studier är det alltid bra att vara ute i god tid. Ansöker gör man terminen innan man vill åka utomlands. För mer information om ansökningsrutiner, blanketter, viktiga datum och mer information:
Läs mer 


För mer information, kontakta Internationaliseringsansvariga vid Sektionen för hälsa: 

Doris Bohman eller Tobias Ericson.


Reserapporter

 Reserapporter från tidigare studentutbyten


 

 

Redigera
Share Dela