Information från Vårdforskningens dag 25/11-10

Vårdforskningens dag 25/11-2010

Vårdforskningens dag hölls på BTH torsdagen den 25/11 för tredje året i rad. Temat för dagen var vårdforskning vid BTH och syftet var att visa på den bredd av forskning som sker på sektionen, från kandidatnivå och upp på forskarnivå.

Dagen började med att Professor Ania Willman föreläste om huvudområdet Omvårdnad och Svensk sjuksköterskeförenings ansvar för utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen. Åhörarna fick en historisk tillbakablick om ämnet omvårdnad och vårdvetenskap och om svensk sjuksköterskeförenings del i denna utveckling.

 • Professor Ania Willmans föreläsning om: Huvudområdet Omvårdnad och Svensk sjuksköterskeförenings ansvar för utvecklingen

Detta följdes av presentationer av en rad studentuppsatser som skrivits på både kandidat och magisternivå.

 • "Spola eller inte spola - finns evidens för prevention för kateterstopp"
  Sjuksköterskor Stina Valdenäs och Elisabeth Andersson.
 • "Har tranbär förebyggande effekt på urinvägsinfektion" Sjuksköterskor Carina Fransson och Patrik Hellström
 • "Munhälsovård i särskilt boende" Sjuksköterskor Anna Hedström och Lena Möllborn.
 • "Närståendes upplevelser av att vårda en familjemedlem palliativt i det egna hemmet" Sjuksköterskor Katarina Losell och Carina Smith.
 • "Kateterrelaterade urinvägsinfektioner, brist på effektiva preventioner" Sjuksköterska Suzana Johansson.

För första gången på Vårdforskningens dag introducerades pris för bästa uppsats på sjuksköterskeprogrammets kandidatnivå. Priset gick i år till uppsatsen:

 • "Livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt" Anna Manneklint och Maria Oscarsson.

Eftermiddagen bestod av att disputerade lärare och doktorander vid sektionen presenterade olika forskningsprojekt.

 • "Undernäring och kognitiv nedsättning bland äldre" Lektorer Cecilia Fagerström och Ylva Hellström.
 • "Äldre afrikaner i förändring - det dagliga livet, föreställningar kring hälsa och sjukdom samt påverkan på omvårdnad och familjestruktur" Lektor Doris Bohman.
 • "Kommunikation med personer med demens" Doktorand Thomas Eggers.
 • "Att vara vaken under operation i regional anestesi". Doktorand Ann-Christin Karlsson.
 • "Erfarenheter från ett internationellt forskningssamarbete". Lektor Gunilla Borglin.

 

Ansvarig för Vårdforskningens dag 25/11 2010: Ylva Hellström, universitetslektor.

Länk till reportage och fler bilder från Vårdforskningens dag

 

Redigera
Share Dela