Kontaktpersoner


Sektionschef: Louise Stjernberg, telefon, epost

Ställföreträdande sektionschef Göran Holst, telefon, epost


Avdelningen för hälsa, vård, teknik

Chef 

Marianne Lagerholm, telefon, epost

Programansvarig och studievägledare

Sjuksköterskeprogrammet
Helen Persson, telefon, epost,
Christel Borg, telefon, epost

Specialistsjuksköterskeprogram
Ewy Olander, telefon, epost

Magisterprogram i vårdvetenskap
Gunilla Borglin, telefon, epost

Folkhälsovetenskap, inriktning mot samhällsplanering
Lena Kransberg, telefon, epost


 

Redigera
Share Dela