Fristående kurser start vt06

Vårdvetenskap/Omvårdnad

Nivå A (1-20 p)

Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning, 5 poäng,
kurskod VOA006, kursplan med litteraturlista

Nivå B (21-40 p)

Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning, 5 poäng,
kurskod VOB022, kursplan med litteraturlista

Kardiologi - omvårdnadsaspekt, 10 poäng, kurskod VOB026
kursplanlitteraturlista 

Redigera
Share Dela