Sjuksköterskeprogrammet årskurs 1

Tidigare litteraturlistor

Allmän patologi och mikrobiologi, 5 p, kurskod KMA005 rev_011101rev_040620

Caritativ vård, 5 p, kurskod VOA001 010420rev_010619

Folkhälsa, samhälle och miljö, 5 p, kurskod FHA001 010420

Humanbiologi, 5 p, kurskod KMA001, rev_010111

Informations –och kommunikationsteknologi (ICT) och pedagogik, 5 p, kurskod OAA001 010420

Informations –och kommunikationsteknologi (ICT) och pedagogik, 5 p, kurskod VOA005 010420

Klinisk medicin I, 5 p, kurskod KMA002 010420

Vetenskaplig teori och metod, 5 p, kurskod VOA004 
rev_010619

Vårdrelation och miljö, 5 p, kurskod VOA002 rev_010619

Vårdvetenskapens teoretiska grunder, 5 p, 
kurskod VOA003 rev_010619rev_060614

 

[Åter arkiv utbildning] 

Redigera
Share Dela