Forskningsprojekt

Sektionen för hälsa bedriver forskning inom Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap, Medicin och Tillämpad hälsoteknik. Formerna för nya forskningsprojekt utvecklas i samverkan med BTH:s övriga sektioner och kunskapsområden liksom med externa partners såsom Landstinget Blekinge och andra lärosäten.

Nedan redovisas några av de större forskningsprojekt som forskare vid Sektionen för hälsa är engagerade i.


Blekinge health Arena

I projektet Blekinge Health Arena samarbetar ett antal lokala och regionala aktörer kring utvecklingen av idrott, hälsa, turism och upplevelser i Karlskronas närområde. Karlskrona kommun är huvudman för det treåriga projektet, som startade 2010.
Vid Sektionen för hälsa studeras bl.a. livshändelsers inverkan på utövandet av fysisk aktvitet och friluftsliv samt möjligheterna till mobil registrering av EKG.

Finansiärer: Karlskrona kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge, BTH, Landstinget Blekinge och SISU Idrottsutbildarna

Samarbetspartners: Karlskrona kommun, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, SISU Idrottsutbildarna i Blekinge, Blekinge IF; Marinen, TelecomCity, Netport samt lokala idrottsföreningar.

Kontaktperson: Louise Stjernberg


Logo Primcare


Östersjöregionen står inför en ökande andel åldrande befolkning, vilket leder till en ökad efterfrågan av primärvårdens tjänster. Samtidigt ökar bristen på vårdpersonal och läkare i Östersjöregionen vilket utmanar underhållet av primärvården. Framförallt påverkar kompetensflykten av vårdpersonal särskilt glesbygdsområden i hela Östersjöregionen.
Det övergripande syftet med PrimCare IT är därför att öka intresset för läkare och vårdpersonal för primärvården på distans med hjälp av tele-konsultation och tele-mentorskap.

Länk till mer information om PrimCareIT

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden. Ett projekt inom Baltic Sea Region Programme 2007-2013.

Samarbetspartners: South Ostrobothnia Health Care District FI,  Seinäjoki University of Applied Sciences FI, Regional Council of South Ostrobothnia FI, Kauhava Primary Health Care District FI, eHealth Institute, Linnaeus University SE, County Council of Västerbotten SE, Flensburg University of Applied Sciences DE, The Estonian Society of Family Doctors EE, Institute of Clinical Medicine of the Technomedicum ofthe Tallin Technical Unviversity EE, Vilnius University Hospital Santariskiy Klinikos LT, Kaunas University of Technology LT, State Educational Institution Belarusian Medical Academy of Post-Graduate Education BY, Lithuanian University of Health Sciences LT, National Health Service LV


Innovage logo

Innovage syftar till att öka effektiviteten i den regionala utvecklingspolitiken inom området självständigt eget boende för äldre genom nätverks- och mentorskapsaktiviteter på både regional och interregional nivå.

Genom att inse den viktiga rollen hos IKT- lösningar för att möta utmaningarna samhället möter med en ökande andel äldre syftar projektet mot att dels hjälpa äldre att kunna klara sig självständigt längre i sina egna hem samt öka deras autonomi och dels göra innovativa lösningar i hemmet mer tillgängligt och bekvämt för äldre.

Länk till mer information om Innovage

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Interreg IVC - programmet för regionalt samarbete)

Samarbetspartners: Marche Regional Authority IT, ADEBAG FR, Culminatum Innovation Oy FI, Sofia Municipality BG, Region of Central Macedonia EL, Regional Management of Social Services – Junta de Castillia y Léon ES, Geriskopou Miunicipality CY, SEHTA UK, Development Centre Litija SI, Lithuanian Innovation Centre LT, INTRAS FOUNDATION ES, Regional Development Agency of South Bohemia CZ, Rzeszow Regional Development Agency PL, Netherlands organization for applied scientific research TNO NL.


Äldres bästa Logo

Äldres bästa 2013 - omvårdnad med inriktning mot hållbar vård och omsorg för äldre personer, innefattar planering och ansvar för studier av vård- och omsorgsprocessen för äldre personer med stora behov av vård och omsorg. Forskning kommer att genomföras i nära samarbete med Blekinge Kompetenscentrum vid Landstinget Blekinge och den struktur som där byggs upp för att genomföra en treårig försöksverksamhet med "äldrelotsar" som finansieras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Funktionen "äldrelots" ska ha i uppdrag att utgöra ett direkt stöd till de mest sjuka äldre och deras anhöriga samt ska identifiera brister i rådande vårdprocessystem och initiera förbättringsarbete. Detta kommer särskilt att studeras i den forskning där ett flertal forskare samt doktorander vid sektionen deltar.

Kontaktperson: Göran Holst


Snac logo

SNAC- The Swedish National Study on Aging and Care - är en långsiktig nationell studie av åldrandet samt vården och omsorgen om de äldre. Projektet startade undersökningarna år 2001. Studien har initierats av socialdepartementet och genomförs i fyra områden i Sverige: fem kommuner i Skåne - Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad; en kommun i Blekinge - Karlskrona; stadsdelen Kungsholmen i Stockholms stad samt Nordanstigs kommun i Hälsingland.
För mer information: SNAC:s webbsida

Kontaktperson: Johan Berglund


 

Redigera
Share Dela