Sjuksköterskeprogrammet årskurs 3

Tidigare kursplaner

Akut medicin, 5 poäng, kurskod KMB004, 
rev_020319

Den vårdande miljön, 5 p, kurskod VOC004,
010927

Den vårdande miljön, 5 poäng, kurskod VOC009, 
030522

Det vårdande mötet, 5 p, kurskod VOC006,
rev_020319rev_030522

Examensarbete, 10 p, rev 000614, kurskod OMC002,
rev_000614

Examensarbete på kandidatnivå, 10, poäng, kurskod VOC002,
rev_020319

Folkhälsoarbete, 5 poäng, kurskod FHA013, 
011206

Mångkulturell äldrevård, 5 p, kurskod VOC005,
rev_020319rev_030522

Omvårdnadens filosofi och etik, 5 p, kurskod OMB006, 
rev_990125

Omvårdnadens teori och empiri, 5 p, kurskod OMB007,
rev_020603

Organisation och ledarskap, 5 p, kurskod OMC003,
rev_990125

Organisation och ledarskap i vårdkontext, 5 poäng,
kurskod VOC001, rev_020319

Sjuksköterskans profession, 10 p, kurskod OMC001,
rev_990125

Sjuksköterskans profession, 10 poäng, kurskod VOC003, 
rev_020319
 

[Åter arkiv utbildning] 

Redigera
Share Dela