Fristående kurser start VT10

Folkhälsovetenskap

Grundnivå

Folkhälsa - ålder och kön 7,5 hp, kurskod FH1203, 
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Folkhälsa - ålder och kön 7,5 hp, kurskod FH1203 (nätbaserad),
Kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Grundläggande vetenskaplig metodkurs, 7,5 hp,
kurskod FH1112
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Grundläggande vetenskaplig metodkurs, 7,5 hp,
kurskod FH1112 (nätbaserad),
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Hälsopolitik, 7,5 hp, kurskod FH1207
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Hälsopolitik, 7,5 hp, kurskod FH1207 (nätbaserad),
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Vårdhygien, 4 hp, kurskod FH1109 (nätbaserad),
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>


Avancerad nivå

Folkhälsoarbete 7,5 hp, kurskod FH2401 (nätbaserad),
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Folkhälsovetenskap, kvalitativa metoder 7,5 hp,
kurskod FH2402 (nätbaserad),
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>


Ovanstående avancerade kurser ingår i Master of Public Health Science, Magisterutbildning i folkhälsovetenskap.


Läs mer information om ämnet folkhälsovetenskap >>

[Fristående kurser - Arkiv]

 

 

Redigera
Share Dela