Information för personal

Länkar

 

__________________________________________________

Internwebb för personal

 • Internwebb för HAL:s personal (kräver inloggning)

  Ett urval av innehållet:
  - Arvodister - info, blanketter
  - Beställningsunderlag och avtal
  - Bokning av utrustning t ex bil, dator
  - HAL:s bibliotek
  - Mallar - brev och fax
  - Sektionschefen informerar
  - Sektionsträffar

________________________________________

Redigera
Share Dela