Magisterutbildning i Folkhälsovetenskap

Kurser VT 2010

Folkhälsoarbete 7,5 hp, kurskod FH2401 (nätbaserad),
kursplan inklusive litteraturlista, välkomstbrev m m >>

Folkhälsovetenskap, kvalitativa metoder 7,5 hp,
kurskod FH2402 (nätbaserad),
kursplan inklusive litteraturlista, välkomstbrev m m >>

Kurser HT 2009

Epidemiologi 7,5 hp, FH2406 (nätbaserad),
kursplan inklusive litteraturlista, välkomstbrev m m >>

Hälsa och Samhälle 7,5 hp, kurskod FH2407 (nätbaserad),
kursplan inklusive litteraturlista, välkomstbrev m m >>

 

[Åter till magisterutbildning i folkhälsovetenskap]

Redigera
Share Dela