Specialistsjuksköterskeprogrammet
(växjö universitet) med start HT 2008

- med inriktning mot operationssjukvård, 
  60 högskolepoäng

Kursplaner och litteraturlistor

Nedanstående kurs genomförs vid BTH

Medicinsk vetenskap - patofysiologi och farmakologi med fördjupat perspektiv inom operationssjukvård, kurskod KM2405,
15 högskolepoäng, kursplan inkl litteraturlista >>


Mer information om utbildningen, Växjö universitet>>


[Åter Specialistutbildning]

Redigera
Share Dela