Utbildningsrådet

Välkommen till Utbildningsrådet!

Syftet med utbildningsrådet är att kvalitetsgranska sektionens programinformation, utbildnings-och kursplaner och säkerställa att de följer lokala, nationella och internationella riktlinjer och bereda underlag för sektionschefens fastställande.


Utbildningsrådet uppgifter

  • Granska sektionens utbildnings-och kursplaner så att de är relevanta i innehåll och upplägg i förhållande till utbildning, progression och antal poäng.
  • Programinformation och utbildningsplan granskas främst inför första gången programmet ska ges och vid större revideringar.
  • Analysera och reflektera över ämnenas relevans.
  • Föra minnesanteckningar.

Utbildningsrådet sammansättning

Ordförande: Mats Lintrup

Huvudområdes- / ämnesföreträdare: Johan Berglund, Göran Holst, Peter Anderberg

Lärare: Lena Kransberg

Alumn:

Studentrepresentant: Simon Malmborg

Sekreterare: Monika Bergkvist

När det gäller programansvariga samt ansvariga för fristående kurser så kallas endast de som är berörda av mötets innehåll.


Utbildningsrådets sammanträden VT-2014

Utbildningsrådet träffas vid behov flera gånger per termin.

Länk till Utbildningsrådets protokoll (kräver inloggning)


Redigera
Share Dela