Innovage logo

Interreg IVC projektet INNOVAge - CASA - DAA kommer att presenteras vid OPEN DAYS, 8 oktober 2013, Bryssel med en dedikerad workshop  inom “Innovativa strategier och lösningar för aktivt åldrande”.

OPEN DAYS - Europeiska veckan för regioner och städer är ett årligt fyradagarsevenemang under vilka städer och regioner visar upp sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, implementera Europeiska unionens sammanhållningspolitik, och visa på betydelsen av den lokala och regionala nivån för Europeiska styrelseformer. OPEN DAYS 2013 kommer att äga rum i Bryssel den 7-10 oktober och workshopen "Innovativa strategier och lösningar för aktivt åldrande" den 8 oktober kl 9-13  hos samordningsorganet Flandern-Europa (VLEVA).

Uppdaterad information om projektets initiativ är tillgängligt på webbsidan:      

www.innovage-project.eu.

interregerdf

 

Redigera
Share Dela