Sjuksköterskeprogrammet åk 1

Med start HT07

Innefattar grundläggande kunskaper inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap samt klinisk medicin. Verksamhetsförlagda studier ingår.

Litteraturlistor

Vårdvetenskap

Pedagogik och informations- och kommunikationsteknologi,
7,5 högskolepoäng, kurskod VO1103, litteraturlista

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng, 
kurskod VO1102, litteraturlista    

Vårdvetenskapens teoretiska grunder, 7,5 högskolepoäng, 
kurskod VO1101, litteraturlista

Vårdrelation och miljö samt vårdvetenskapens tillämpning
i ett äldreperspektiv, 15 högskolepoäng, kurskod VO1104,
litteraturlista


Klinisk medicin

Humanbiologi, 7,5 högskolepoäng, kurskod KM1101,
litteraturlista

Mikrobiologi, farmakologi och fysiologiska försvarsmekanismer, 7,5 högskolepoäng, kurskod KM1103,
litteraturlista


Folkhälsovetenskap

Folkhälsa, samhälle och miljö, 7,5 högskolepoäng, 
kurskod FH1103, litteraturlista[Åter till Sjuksköterskeprogrammet]

[Åter till Undersköterskeprogrammet]

 

Redigera
Share Dela