Sektionschefens rader (HAL)

December, 2010

År 2010 går mot sitt slut. Som vanligt har vår strävan varit att bedriva undervisning och forskning med högsta kvalité samt goda relationer med partners i verksamheten och övriga samhället. Kvalitetsarbetet har utmynnat i olika åtgärder ledande till bl a tydligare pedagogiska metoder, högre studentmedverkan i våra råd och grupper, tydligare forskningsmiljöer, samverkan med BTHs andra sektioner och BTH Innovation, utveckling av Hälsostudion, framtagning av flera nya program med start hösten 2011 (revidering av utbildningsplanGod Jul och Gott Nytt År! i sjuksköterskeprogrammet, specialistutbildningar med inriktning mot äldre och till distriktssköterska, kandidatprogram Människa, Hälsa och Teknik etc), uppbyggnad av färdighetsträningsrum för utbildning och forskning, fördjupande av "tema" människa, hälsa och teknik i ny sjuksköterskeutbildning och ökad samverkan med Landstinget Blekinge och deras datasystem för journalföring. Dessutom har internationella samarbeten med Storbritannien och Kenya initierats. Nu väntar fortsatt utveckling och nya utmaningar under 2011.

Innan dess önskar Sektionen för hälsa er alla en

God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Redigera
Share Dela