Fristående kurser start VT09

Vårdvetenskap/Omvårdnad

Grundkurs

Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning,
7,5 högskolepoäng (nivå A),
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning,
7,5 högskolepoäng (nivå B),
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

När äldres hälsa sviker, 7,5 högskolepoäng,
kurskod VO1121 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Det friska åldrandet, 7,5 högskolepoäng,
kurskod VO1120 (nätbaserad)
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Avancerad kurs

Kvalitativa forskningsmetoder inom vårdvetenskap,
7,5 högskolepoäng (nätbaserad), 
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >>

Kvantitativa forskningsmetoder inom vårdvetenskap, 
7,5 högskolepoäng, kurskod VO2412 (nätbaserad), 
kursplan inklusive litteraturlista, mer information >> 


Läs mer information om ämnet vårdvetenskap >>

[Fristående kurser - Arkiv]

Redigera
Share Dela