Forskningsorganisation

Varefter rekrytering av doktorander och forskare har skett under senare år har också sektionens forskning vuxit markant. Arbetet med att anpassa organisationen efter den ökade forskningen är en pågående process med det uttalade syftet att skapa starka och konkurrenskraftiga forskningsmiljöer som ger stöd åt såväl strategiska som långsiktiga forskningsprojekt och uppmuntrar sektionsöverskridande verksamheter.

Den organisatoriska uppdelningen utgår ifrån de båda forskningsmiljöer som utvecklats vid sektionen, d.v.s. forskning inom Hållbart aktivt åldrande och Hälsa & Teknik. Forskningsmiljöerna omfattar forskning inom sektionens fyra forskningsområden, Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap, Medicinsk vetenskap och Tillämpad hälsoteknik. Majoriteten av sektionens forskning sorteras under de två forskningsmiljöerna medan vissa forskningsprojekt fortfarande enbart faller under sina forskningsområden.

Forskningsorganisation

Redigera
Share Dela