Erasmusstudier & Erasmuspraktik

Erasmus är EUs samarbetsprogram mellan universitet och högskolor. Programmet omfattar unionens 25 medlemsländer samt Island, Norge, Liechtenstein, Cypern, Bulgarien, Kroatien, Rumanien och Turkiet. Erasmus ingår i Sokrates, som är EUs program för utbildningssamverkan mellan skolor respektive universitet / högskolor. Ett av målen är att främja skapandet av en europeisk identitet, ett annat är att öka kunskaperna i unionens olika språk.

Sektionen för hälsa har avtal med sex lärosäten i lika många europeiska länder och som student vid sjuksköterskeprogrammet har du möjlighet att göra din praktik i i termin 4 i ett annat Europeiskt land under 12- veckor.För dig som läser till sjuksköterska finns det möjlighet till studentutbyte i:


Belgien


Finland


Litauen


Nederländerna


Spanien


Tyskland


Reuma-Sol /CAN (Centro Asistencial Noruego)

Reuma-Sol Center och CAN - Centro Asistencial Noruego, är två rehabiliteringscenter i Alicante, Spanien som ägs och drivs av Norskt Revmatiker Førbund, för patienter med reumatiska och andra sjukdomar.
Sektionen för hälsa har möjligheten att varje vårtermin skicka två studenter i termin 4 till Reuma-Sol /CAN som under tolv veckor utför sin verksamhetsförlagda praktik här.


Att vara Erasmusstudent

Som Erasmusstudent  studerar du  i ett annat EU/EES-land under minst 3 och högst 12 månader. I allmänhet sker undervisningen på det mottagande landets språk. Studentutbytet bygger på ett samarbetsavtal mellan universitets- och högskoleinstitutioner i Europa. Studierna skall bedrivas inom ett överenskommet studieprogram och värduniversitetet skall bistå med utbildningsbevis. Studierna skall tillgodoräknas inom din examen.

Erasmus - något för dig?

För att bli Erasmusstudent vid BTH måste du ha minst 60 avklarade högskolepoäng samt goda språkkunskaper. För att söka måste du, förutom att du givetvis måste vara student vid BTH, vara svensk eller medborgare i annat EU/EES- land eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Stipendiet skall hjälpa till att täcka merkostnader i samband med utlandsstudierna. Studierna berättigar till studiemedel från CSN och du betalar inga terminsavgifter vid värduniversitetet.

För mer information om hur du ansöker se:

Ansökan & Information

eller kontakta Doris Bohman eller Tobias Ericson, Sektionen för hälsa.

Läs även gärna:

Reserapporter från tidigare studentutbyten


[Åter till Utlandsstudier]

 

 

Redigera
Share Dela