Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, kandidatexamen i omvårdnad / vårdvetenskap

I arbetet som sjuksköterska möter du människor i olika
omvårdnadssituationer. Du planerar, leder och utvecklar omvårdnadsarbetet samt genomför och utvärderar medicinska behandlingar och arbetar med hälsobefrämjande åtgärder. Sjuksköterskeprogrammet vid BTH syftar till  att du ska tillägna dig kunskaper och färdigheter inom sjuksköterskans sex kärnkompetenser; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Sjuksköterskeprogrammet leder fram till sjuksköterskeexamen som ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation. Utbildningen uppfyller även villkoren för kandidatexamen med inriktning mot omvårdnad.

Hos oss är det ett kreativt utbildningsklimat medBild på en sjuksköterskestudent öppen dialog mellan lärare och studenter. Undervisningen är problembaserad (PBL). Vi arbetar dessutom med olika IT-lösningar för att möta sjukvårdens krav på IT-kompetens .

Av den 3 år långa utbildningen utgörs 35 veckor av verksam-
hetsförlagda studier, förlagda inom hela Blekinge.

Det finns möjlighet att bedriva en del av studierna utomlands. Vi har utbyten med flera länder inom såväl Europa som med Afrika.

Omvårdnad är sjuksköterskeprogrammets huvudämne och ligger till grund för ditt examensarbete.
I utbildningen ingår också kurser i medicin och folkhälsovetenskap. De verksamhetsförlagda studierna genomförs inom sluten-, primär- och hemsjukvård.

Obs! Se filmen nedan.

Viktor Thorell, läser sjuksköterskeprogrammet på BTH, (extern länk till YouTube)

Sök Sjuksköterskeprogrammet med start hösten 2014!

Studenter med start våren 2014

Studenter med start hösten 2013

Studenter med start våren 2013

Studenter med start hösten 2012

Studenter med start våren 2012

studenter med start ht 2011

studenter med start VT 2011

Studenter med start HT2010

Studenter med start VT2010


Obs!

Övrig information om kurserna som t ex studiehand-
ledningar m m finns att hämta på Lärplattformen it's learning.

 


 

Avslutade program

Studenter med start HT2009

Studenter med start VT2009

Studenter med start HT 2008

Studenter med start VT 2008

Studenter med start HT 2007

Studenter med start HT 2006 t o m VT 2007

Arkiv

Redigera
Share Dela