Ansökan & Information

 

Ansökan

Sista ansökningsdag för studier utomlands är i regel: 
1 mars på vårteminen
1 oktober på höstterminen. 
Undantag för vissa utbyten kan finnas och information om detta görs via studentmejl och It's Learning. Ansökan görs terminen innan utbytet görs. Ansökan görs via ansökningsblanketten nedan som skrivs ut och lämnas till Studentcentrum

Ansökningsblankett i wordformat 

Till ansökningsblanketten bifogas ett personligt brev med motivering varför du vill studera utomlands, ladokutdrag på engelska (kan skrivas ut i Studentportalen eller fås på Studentcentrum) och CV. Brevet skrivs på engelska om du söker till länder utanför Norden. Din ansökan lämnas till Studentcentrum

Alla ansökningar bedöms baserat på motivationsbrev, CV och godkända kurser. Institutionen för hälsa måste även godkänna utbytet. Det är meriterande men inte obligatoriskt att ha gått den valbara kursen "Interkulturella perspektiv i hälso- och sjukvård, 7,5 hp." vid urval av ansökningar. Det är även meriterande att ställt upp som fadder eller kontaktperson för inkommande utbytesstudenter. Att delta i ett utbyte minskar inte ens chanser att bli uttagen till ännu ett studentutbyte i en senare termin. 

Information

Information om möjligheter till studentutbyten under utbildningen ges under sjuksköterskeprogrammets introduktionsvecka i termin 1. Övriga terminer informeras via studentmejl och It's Learning om möjligheter till utbyte som är relevant för respektive termin.

Du kan under VT-14 ta kontakt med Tobias Ericson, kontinuerligt under terminen för information och diskussion om möjligheter till utlandsstudier.

Du ska ha studerat minst ett år vid BTH vid den tid du önskar söka stipendier, samt ha alla tentamina godkända innan avresa.

Planerar du att göra examensarbete vid utländskt universitet kontaktas studierektorn på sjuksköterskeprogrammet så att handledare kan utses tidigare vid behov. Etikansökan skall göras vid BTH (Etikkommittén Sydost) om sådan ansökan inte görs vid värduniversitetet.

När utbytesperioden avslutats skall du skriva en reserapport och vara beredd att muntligt delge andra studenter dina erfarenheter.

- Reserapporter från tidigare studentutbyten


- Student- och lärarutbyten under våren 2013


- Viktigt att tänka på vid utbytesstudier (pdf, öppnas i nytt fönster)

Reseblogg (http://resebloggar.wordpress.com/) med reseberättelser från lärare och studenter

Redigera
Share Dela